O nás

Klinika detskej chirurgie (KDCH) vznikla v roku 1953, ako jedno z prvých pracovísk pracoviská svojho druhu v strednej Európe. V súčasnosti je odborne je najvyššie postaveným pracoviskom pre detskú chirurgiu na Slovensku. Poskytuje všeobecnú a špecializovanú starostlivosť vo všetkých existujúcich odboroch chirurgie pacientom vo veku 0 - 19 rokov. Konzultácie poskytujeme i tehotným ženám a v niektorých prípadoch liečime deti ešte pred narodením. Na žiadosť pacienta hlavne pri vrodených chybách liečime i dospelých. Klinika má lôžka na troch samostatných oddeleniach.

Tieto sú rozdelené podľa vekových skupín:

Ambulantná časť kliniky má 3 pracoviská:

Izby sa dajú prispôsobiť aktuálnej potrebe – od 3 lôžkovej so sprchou a toaletou až po samostatnú izbu pre matku a dieťa. Na klinike sú ďalšie tzv. nadštandardné izby, kde je možný pobyt za príplatok.

Liečebno-preventívna starostlivosť je zameraná na viaceré okruhy problémov

  • Každodenná detská chirurgia - najbežnejšie chirurgické diagnózy a operácie v detskom veku: hernia (prietrž, kýla, hydrokéla), nezostúpený semenník (retencia testis, kryptorchizmus, anorchia), fimóza (obriezka), apendicitída, malé úrazy – rany,detské zlomeniny (epifyzeolýzy a subperiostálne zlomeniny) a iné.
  • Novorodenecká chirurgia – komplexné riešenie vrodených chýb a získaných chirurgických ochorení novorodencov v spolupráci s I.DK DFNsP a Novorodeneckou klinikou FN Sv.Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Bratislave
  • Neurochirurgia hydrocefalus, spina bifida, encefalokély, iné defekty neurálnej rúry, pripútaná miecha, neurochirurgická traumatológia, kraniostenózy
  • Hrudná chirurgia v plnom rozsahu – vrodené a získané chyby pľúc, medziplúcia, priedušnice a priedušiek, v problematike je zahrnutá aj onkológia, špeciálne je rozpracovaná problematika pectus excavatum a carinatum – vpáčený a vtáčí hrudník
  • Brušná chirurgia celý rozsah vrodených a získaných chýb gastrointestinálneho traktu vrátane zápalových, obštrukčných a tumoróznych ochorení
  • Traumatológia v plnom rozsahu problematiky, od najjednoduchších zlomenín až po komplexné riešenie polytraumy (viacnásobných úrazov) a následkov úrazov
  • Endoskopická chirurgia (laparoskopia,thorakoskopia) tiež volaná miniinvazívna, kozmeticky najpriaznivejšia chirurgia v plnom rozsahu problematiky, hlavne v brušnej a hrudnej chirurgii, ďalej ezofagogastrofibroskopiavrátane sklerotizácie varixov, rektoskopia, kolonoskopia
  • Cievna chirurgia  vrodené a získané chyby cievneho systému
  • Pečeňová chirurgia komplexné riešenie problematiky – operácie žlčníka a žlčových ciest, portálneho riečiska, operácie pečene, od jednoduchých resekcií až po transplantácie
  • Plastická chirurgia následky traumatizmov šliach a nervov, posuny a náhrady kože

Priemerne ošetríme 35 000 pacientov, hospitalizujeme 4 500 a operujeme 3 000 pacientov ročne. Poskytujeme všeobecnú a špecializovanú chirurgickú starostlivosť vo všetkých existujúcich odboroch chirurgie pacientom od novorodencov do 19 rokov. Zameriavame sa na riešenie vrodených vývojových chýb, zápalových ochorení, nádorov a úrazov.

KDCH je konziliárnym a odborne najvyššie postaveným pracoviskom pre detskú chirurgiu celého Slovenska. Klinika je centrom pregraduálnej a postgraduálnej výuky študentov stredných zdravotných škôl, poslucháčov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a je školiacim pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity.