Ambulancie KDCH

Ambulancie KDCH

Na 1. poschodí v poliklinickej časti DFNsP máme tri kompletne vybavené chirurgické ambulancie:

  • Ambulancia všeobecnej chirurgie
  • Ambulancia pre úrazy a iné akútne stavy
  • Ambulancia pre špeciálne problematiky

Ordinačné hodiny:

Všeobecná ambulancia    07.00 - 15.00 hod pracovné dni

Traumatologická ambulancia     08.00 -15.00 hod pracovné dni

Špecializované ambulancie     09.00 -13.00 hod pracovné dni

 V rámci polikliniky sa ambulantne vykonávajú menšie chirurgické zákroky v lokálnom znecitlivení (chirurgické ošetrenie rán, odstranovanie kožných útvarov a iné).

Na zákroky je potrebné sa objednať u MUDr. E. Košnárovej.