Dojčenské oddelenie - "Kojenci"

1. poschodie lôžkovej časti DFNsP.

Na tomto oddelení hospitalizujeme deti vo veku od 0 do 3 rokov, vo výnimočných prípadoch aj deti staršie.

Návštevné hodiny: 15.00 - 17.00hod

Telefónne čísla:
++421 02 59 371 210
++421 02 59 371 222 


Štruktúra oddelenia:
Deti sú umiestnené v 2 lôžkových izbách spolu so sprievodcom.

K dispozícii je 5 2-lôžkových izieb, 3 1-lôžkové izby a 1 nadštandartná izba za príplatok 35 Eur.
Sprievodca môže byt umiestnený aj na izbe matiek bez prítomnosti dieťaťa.

Platby za izby: platená je len nadštandardná izba cena: 35eur na noc 

Stravu pre deti do 1 roka zabezpečuje Centrálna mliečna kuchyňa. Deti od 1 roka dostávajú stravu pripravovanú Úsekom liečebnej výživy a stravovania a to podľa charakteru diet.

Pre nekojené deti sa strava sa vydáva v nasledujúcich termínoch:

    07.30 raňajky
    10.00 desiata
    12.30 obed
    14.30 olovrant
    17.30 večera 

herňa - ak to stav dieťaťa dovoľuje, na oddelení je miestnosť určená pre rôzne hry, sledovanie televízie alebo videa.

materská škola - napriek tomu, že Vaše dieťa je v nemocnici, i u nás má možnosť rozvíjať svoje schopnosti formou zaujímavých hier a kreslenia, a to pod odborným vedením pani učiteľky pre deti predškolského veku. Ak máte záujem, rada odpovie na Vaše otázky a požiadavky.