Mladší školský vek "MŠV"

Dievčatá od 6 do 18 rokov a chlapci od 6 do 9 rokov - "MŠV"

1. poschodie lôžkovej časti DFNsP.

 •     Rozvrh dňa
 •     Chod práce na oddelení
 •     Protokol príjmu dieťaťa
 •     Protokol prepustenia dieťaťa
 •     Praktické rady rodičom
 •     Prosím nenechávajte svojim deťom
 •     Návštevy a prítomnosť rodičov na oddelení
 •     Informácie o zdravotnom stave

Na tomto oddelení hospitalizujeme deti vo veku od 6 do 11 rokov, vo výnimočných prípadoch aj deti staršie.

Telefónne čísla:

 • +412 02 593 71 295
 • +421 02 593 71 298

Štruktúra oddelenia:

 •     vstupná hala, čakáreň, prezliekacia miestnosť, soc. zariadenie
 •     izby pre pacientov - dvoj a trojlôžkové s prebaľovacím a sprchovacím kútom
 •     ošetrovacia a preväzárenská miestnosť
 •     miestnosť zdravotníckeho personálu (sesterská)
 •     pomocné a skladovacie priestory
 •     jedáleň - každé dieťa, ak to vyžaduje, má svoj individuálny diétny režim.

Strava sa vydáva v nasledujúcich termínoch:
    1. 7,30 raňajky
    2. 10,00 desiata
    3. 12,30 obed
    4. 14,30 olovrant
    5. 17,30 večera 

herňa - ak to stav dieťaťa dovoľuje, na oddelení je miestnosť určená pre rôzne hry, sledovanie televízie alebo videa.
škola - napriek tomu, že Vaše dieťa je v nemocnici, i u nás sa dá pokračovať v štúdiu. Preto je potrebné, aby malo so sebou tie školské pomôcky, na ktorých sa dohodnete s ošetrujúcim personálom a hlavne učiteľkami našej Základnej školy pri DFNsP.

Rozvrh dňa:
8,00 - 12,00           výuka
14,30 - 17,00           školská družina

Ďalšie informácie u učiteľky na oddelení - tel. 07 59371 655 alebo na riaditeľstve školy - tel. 07 59371 105

Chod práce na oddelení

 • Lekárska vizita s vedúcim oddelenia   07.00 - 07.30
 • Preväzy a iné výkony (ošetrovanie pacientov)  08.00 - 10.00
 • Diagnostické výkony na iných oddeleniach  08.00 - 13.00
 • Lekárska vizita s prednostom a primárom kliniky   13.30 - 14.30
 • Plánované príjmy nových pacientov na oddelenie  08.00 - 12.00
 • Plánované prepustenie pacientov z oddelenia  09.00 - 15.00
 • Príprava operačného programu na nasledujúci deň  12.00
 • Konzultácie s ošetrujúcim personálom  15.00
 • Návštevné hodiny  15.00 - 17.00
 • Zákroky súvisiace s príjmom a úkonmi u akútnych pacientov.  Non stop

Protokol príjmu dieťaťa

 • každý pacient musí byť prijatý cez všeobecnú alebo traumatologickú ambulanciu KDCH (poliklinika, 1.poschodie)
 • s príjmacími papiermi (prijímací list, chorobopis, zdrav. dokumentácia , príp. výsledky vyšetrení) sa rodič hlási u službukonajúcej zdravotnej sestry a riadi sa jej pokynmi
 • dieťa prejde filtrom
 • je vyšetrené a priaté izbovým, resp. službukonajúcim lekárom
 • po nevyhnutných vyšetrovacích resp. terapeutických úkonoch je uložené na pridelené lôžko

Protokol prepustenia dieťaťa

    dieťa je v dohovorenom čase odovzdané rodičovi/zákonnému zástupcovi s prepúšťacou správou
    správu dá rodičovi lekár a zároveň rodičom poskytne potrebné doporučenia ohľade event. ďalšej starostlivosti

Praktické rady rodičom
Prosím nezabudnite

 •     preukaz poistenca na overenie poisťovne, rodného čísla a adresy
 •     hygienické potreby (mydlo, zubnú pastu a kefku, hrebeň, toaletný papier...)
 •     uterák, pyžamo, denný odev môže mať dieťa vlastné, dohodnite sa však s personálom ddelenia
 •     telefónnu kartu. Na oddeleniach sú automaty, z ktorých môže Vaše dieťa byť s Vami kedykoľvek v kontakte
 •     ak to jeho stav dovoľuje školské potreby

Prosím nenechávajte svojim deťom

 •  žiadne cennosti (šperky, neprimeranú finančnú hotovosť a pod.)
 •  elektronické spotrebiče (televízor, discman, walkman, magnetofón, mobilný telefón...). Ak sa predpokladá dlhodobejší pobyt v nemocnici alebo je dieťa pripútané na lôžko, je možné dohodnúť s ošetrujúcim personálom výnimky.
 • potraviny. Hlavne tie, ktoré podliehajú skaze, pretože sú zdrojom infekcie, nie iba pre Vaše, ale i druhé deti. Okrem toho Vaše dieťa môže mať diétu, o ktorej Vás oboznámi ošetrujúca zdravotná sestrička.
 • plyšové a iné hračky ohrozujúce bezpečnosť Vášho a ostatných detí.

Návštevy a prítomnosť rodičov na oddelení
Návštevné hodiny: Denne od 15:00 do 17:00 hod. V ojedinelých prípadoch, ak to prevádzka dovoľuje, je možné dohodnúť s ošetrujúcim lekárom i iný termín. Nie je to však vždy možné, vzhľadom k osobitostiam chirurgického oddelenia. Ak je dieťa chodiace, vstup na oddelenie nie je vhodný. K návšteve využívajte priestory na to určené (miestnosť pred oddelením, hala návštev a pod.).

Ak je Vaše dieťa pripútané na lôžko, prosíme, aby na oddelenie súčasne nevstupovali viac ako 2 osoby. Súrodenci a priatelia môžu na oddelenie vstupovať iba v sprievode dospelej osoby. Počas návštevy, prosíme, nesadajte si na posteľ ani tam neukladajte žiadne veci. Takisto, prosíme, nenoste so sebou zbytočne veľa vecí na izbu pacientov.

Ak je dieťa bezprostredne po operácii, zvážte, či je vhodná akákoľvek návšteva. Túto situáciu je dobré prekonzultovať s dieťaťom i personálom vopred. Ak dieťa so závažným zdravotným poškodením vyžaduje celodennú starostlivosť, je možný celodenný pobyt alebo hospitalizácia matky (ošetrovateľa) spolu s dieťaťom. Vhodné je prekonzultovať možnosti oddelenia a finančné krytie poisťovňou vopred.

Informácie o zdravotnom stave
Všetky informácie týkajúce sa zdravotného stavu Vášho dieťaťa poskytuje operatér, izbový lekár alebo vedúci oddelenia osobne. Telefonické informácie poskytujeme iba v prípade, že sa osobne dohodneme vopred. Zdravotné sestry poskytujú informácie nesúvisiace so zdravotným stavom Vášho dieťaťa, to je v kompetencii lekára. Informácie poskytujeme iba jednému z rodičov alebo obom súčasne, ostatným informácie neposkytujeme.

Ak sa chcete rozprávať so svojím dieťaťom, zatelefonujte prosím na č. 593 71 222 a to v čase od 15,00 do 19,00 hod. Žiaľ, nevlastníme bezdrôtový telefónny prístroj a preto, k ležiacim pacientom aparát nemôžeme preniesť.

Do operačného programu sú pacienti (elektívne operácie) zaradení zväčša nasledujúci deň po prijatí. Výsledky vyšetrení sú k dispozícii zväčša v nasledujúci deň po vyšetrení a na ich základe sa plánuje ďalší postup.

Všetky plánované vyšetrenia alebo terapeutické zákroky robíme iba po predchádzajúcej konzultácii s rodičmi a ich písomnom súhlase. Akútne zákroky súvisiace s ohrozením života môžeme vykonať podľa zákona bez súhlasu rodičov, dokonca zákon nás oprávňuje konať i proti vôli rodičov, ak je dieťa v bezprostrednom ohrození života.