Oddelenia KDCH

Pre matky hospitalizovaného dieťaťa, ktorá žiada pobyt pri dieťati počas dňa je k dispozícii formulár, ktorý si môžete vytlačiť.


Lôžková časť
Klinika má 75 lôžok na troch samostatných oddeleniach. Každé má 25 postelí a sú rozdelené podľa vekových skupín:

  •     novorodenecký a dojčenský vek
  •     mladší školský vek
  •     starší školský vek

Izby sú dvoj a trojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením. Pre kojace matky klinika poskytuje 9 samostatných lôžok v dvoj alebo trojposteľových izbách so sprchou a WC. Aj u pacientov vyšších vekových skupín je možný pobyt matky s dieťaťom na oddelení, to je však niekedy limitované prevádzkou a možnosťami kliniky. Na každom oddelení je jedáleň, herňa a TV miestnosť.

Návštevné hodiny sú denne od 15.00 do 17.00, ojedinele s povolením ošetrujúceho lekára i mimo uvedeného času, zvlášť v situáciách, kedy si to zdravotný stav dieťaťa priam vyžaduje.

Niekoľko slov o nás

Klinika detskej chirurgie je zameraná hlavne na poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti naším pacientom - Vaším detom. Zároveň je centrom pre pregraduálnu a postgraduálnu výuku.

Počas pobytu v nemocnici Vaše dieta a jeho ochorenie môže byt demonštrované stážistom - študentom stredných zdravotníckych škôl, domácim i zahranicným posluchácom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny pre lekárov a farmaceutov. Nikdy sa to však nedeje proti vôli Vášho dietata - nášho pacienta a vždy je to v súlade s jeho aktuálnym zdravotným stavom. Nikto zo stážistov nevykonáva zákroky, ktoré by neprislúchali jeho kvalifikácii. Doteraz sme nezaznamenali žiaden prípad negatívneho ovplyvnenia výsledkov liečby (vyplývajúceho z výuky) žiadneho z našich pacientov.