Projekt izieb

Projekt humanizácie pobytu chirurgicky chorých detských pacientov v nemocničnom zariadení.

Napriek pokrokom v medicíne a s tým súvisiacimi možnosťami rýchlejšie a efektívnejšie diagnostikovať i liečiť pacientov sa nevyhneme v mnohých prípadoch nutnosti hospitalizácie chorého v zdravotníckom zariadení. Pobyt v nemocnici má okrem svojho medicínskeho aj nezanedbateľný psychologický a sociálny obsah, ktorý nadobúda osobitný rozmer najmä v prípade detského pacienta.

Jednou z možností, ako citlivo vnímané obdobie, ktoré strávi dieťa v zdravotníckom zariadení čo najpriaznivejšie ovplyvniť, je vytvoriť prostredie pripomínajúce v maximálnej miere jeho domov.

Zásadným krokom je v tomto smere možnosť pobytu matky alebo iného rodinného príslušníka v nemocnici spolu s dieťaťom. Nemenej podstatné je interiérové zázemie samotnej nemocničnej izby, ktoré vplýva na psychickú pohodu chorého dieťaťa i doprevádzajúceho rodiča a premieta sa tak nezanedbateľnou mierou aj do celého liečebného procesu.                  

A práve na tomto mieste vidí občianske združenie Detská chirurgia Slovenska významný priestor pre napĺňanie jedného zo svojich základných cieľov, ktorým je  zvyšovanie kvality a úrovne zdravotnej starostlivosti o chirurgicky chorého detského pacienta na Slovensku. Občianske združenie Detská chirurgia Slovenska zastrešila svoje aktivity smerujúce k vyššie uvedenému cieľu Projektom humanizácie pobytu chirurgicky chorých detských pacientov v nemocničnom zariadení. V rámci jeho napĺňania oslovuje fyzické a právnické osoby, ktorým približuje obsah samotnej problematiky, zmysluplnosť projektu a získava finančné a materiálne dary na realizáciu tohto zámeru.

Výsledkom snaženia OZ a pomoci na strane oslovených, budú na Klinike detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave pacientske izby s možnosťou pobytu chorého dieťaťa so svojím blízkym, ktoré súčasne vytvárajú čo najlepšie psychosociálne zázemie počas ich pobytu v nemocnici.