Vrodené chyby

Milí priatelia.

Vrodené chyby neurokránia

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať grant ministerstva zdravotníctva s cieľom zaviesť nové trendy v diagnostike a liečbe detí s defektom neurálnej rúry (spina bifida, encefalokéla, hydrocefalus a ďalšie). Súčasťou projektu je Vaša spolupráca. Bez Vašej pomoci nemáme možnosť získať odpovede na mnohé otázky, ktoré stále existujú pri hľadaní najlepšieho spôsobu v starostlivosti o inak obdarovaných ľudí. Prosíme Vás, venujte nám chvíľku času a zodpovedajte nám naše otázky. Dotazníky nie sú anonymné. Ak nebudete chcieť odpovedať na niektoré otázky, preskočte ich. Niektoré sa Vášho dieťaťa možno ani netýkajú. Vrodenú chybu budeme označovať skratkou NTD.

Ak chcete získať dotazník elektronicky, kontaktujte nás na adrese: horn (at) dfnsp.sk

Ďakujeme Vám.

Dotazník

Plagát SpinaBifida